Partners in Childcare: Issue 1 (Irish Version)

Citation
Barnardos. (2000). Partners in Childcare: Issue 1 (Irish Version). https://knowledge.barnardos.ie/handle/20.500.13085/483
Abstract
Tar éis cruinnithe le foireann chüraim leanai i gComhpháirtiochtaí, dhear Barnardos clar tacaiochta, traenála agus comhairle. Ag éiri as na cruinnithe sin sainaithniodh go raibh ga le tacaiocht nios déine do chúig Chomhpháirtiocht tuaithe. Fostaiodh Oibri Tacaiochta Cüraim Leanai Tuaithe i mi Feabhra 1999 chun a chumast do chomhphairtiochtai a bpleananna cüraim leanai a fhorbairt agus chun tacaiocht a thabhairt ina leith sin.
Collections