Tacú le Folláine Leanaí ón Úcráin: An Chumhacht Cneasaithe a bheith Amuigh

Citation
Barnardos. (2022). Tacú le Folláine Leanaí ón Úcráin: An Chumhacht Cneasaithe a bheith Amuigh. https://knowledge.barnardos.ie/handle/20.500.13085/596
Abstract
Ós rud é go bhfáiltíonn suíomhanna Fhoghlaim agus Chúram na Luath-Óige (ELC) in Éirinn roimh leanaí agus roimh theaghlaigh a thagann ón Úcráin, tá sé tábhachtach aitheantas a thabhairt do na buntáistí a bhaineann le bheith amuigh faoin aer d'fholláine fhisiciúil agus mhothúchánach leanaí. Tugann súgradh lasmuigh i dtimpeallachtaí nádúrtha deiseanna do leanaí fuinneamh a scaoileadh, mothúcháin láidre a chur in iúl agus smaoineamh go neamhshrianta. Má théann tú in aice leis an dúlra, is féidir le leanaí a mhaolú agus cabhrú le haon strus nó imní a d'fhéadfadh a bheith á mothú acu a mhaolú. Tugann an acmhainn seo treoir maidir leis an mbealach is fearr chun timpeallacht lasmuigh do shuíomh ELC a úsáid chun tacú le leanaí a thagann ón Úcráin a raibh tráma agus aimhréidh orthu.