Tacú le Folláine Leanaí ón Úcráin: Ag Aistriú go Suíomhanna Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige

Citation
Barnardos. (2022). Tacú le Folláine Leanaí ón Úcráin: Ag Aistriú go Suíomhanna Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige. https://knowledge.barnardos.ie/handle/20.500.13085/597
Abstract
Is siombail thábhachtach é freastal ar Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige (ELC) den téarnamh agus den athléimneacht do leanaí agus do thuismitheoirí a thagann ón Úcráin. De réir mar a chuireann suíomhanna in Éirinn fáilte roimh leanaí agus roimh theaghlaigh, tá sé tábhachtach aitheantas a thabhairt don ról lárnach atá ag aistriú tacúil i bhfolláine leanaí. Cé gur céim thábhachtach é freastal ar sheirbhís ELC i dtreo filleadh ar an ngnáthshaol do theaghlaigh, ní mór é a phleanáil go cúramach. Is féidir leis an aistriú isteach i suíomh ELC a bheith strusmhar do gach leanbh agus a dtuismitheoirí, ach d'fhéadfadh sé a bheith an-deacair do theaghlaigh a thagann ón Úcráin a bhfuil tráma orthu. Is dócha go bhfuil beartais agus cleachtais i bhfeidhm agat cheana féin i do shuíomh chun a chinntiú go dtacaítear le gach leanbh ar bhealach íogair chun socrú isteach chomh réidh agus is féidir. Déanfaidh siad seo tú a threorú mar go bhfuil ról lárnach agat chun cabhrú le leanaí agus le teaghlaigh fáilte agus ceangal a fháil, agus tacú le leanaí a raibh tráma orthu mothú sábháilte, socair agus slán. Leagann an acmhainn seo béim ar chuid de na príomhrudaí atá le breithniú agus tú ag tacú le leanaí agus le teaghlaigh a thagann ón Úcráin chun socrú isteach i do shuíomh.