Partners in Childcare: Issue 1

Citation
Barnardos. (1999). Partners in Childcare: Issue 1. https://knowledge.barnardos.ie/handle/20.500.13085/477
Abstract
Ta failte romhat chuig an dara heagran de Nuachtlitir PIC. Ö foilsiodh an Nuachtlitir | deireanach, sheol an tAire Dli agus Cirt, Comhionannais agus Athchdirithe Dli, Sean O Donnchu, T.D., Tuarascäil Ghasra Oibre Chomhphäirtiocht 2000 ar Chüram Leana ar an 3 Feabhra 1999 i gCaislean Bhaile Atha Cliath. Sa tuarascail sin moltar go mbeadh Straitéis Náisiúnta chomhtháite seacht mbliana ann do Chúram Leanai; tá sé mholadh is fiche sa tuarascáil agus tá siad liostaithe sa nuachtlitir seo. Nuair a bhí an Tuarascáil á seoladh d'fhógair an tAire freisin go bhfuil Coiste Idir-Rannach curtha ar bun chun breithniú a dhéanamh ar na cinnti sa Tuarascail. Ullmhaiodh achoimre ar an tuarascail agus scaipfear ar gach duine e roimh i bhfad.
Collections