Tacú le Folláine Leanaí ón Úcráin: An Timpeallacht um Fhoghlaim agus Chúram na Luath-Óige

Citation
Barnardos. (2022). Tacú le Folláine Leanaí ón Úcráin: An Timpeallacht um Fhoghlaim agus Chúram na Luath-Óige. https://knowledge.barnardos.ie/handle/20.500.13085/595
Abstract
Ós rud é go bhfáiltíonn suíomhanna Fhoghlaim agus Chúram na Luath-Óige (ELC) in Éirinn roimh leanaí agus roimh theaghlaigh a thagann ón Úcráin, tá sé tábhachtach aitheantas a thabhairt don ról lárnach atá ag an gcomhshaol i bhfolláine leanaí. Le breithniú cúramach, is féidir le timpeallacht fhisiciúil suíomh ELC difríocht mhór a dhéanamh ar an gcaoi a mothaíonn gach leanbh i spás. Is féidir leis cabhrú le leanaí mothú socair, sábháilte agus go bhfuil fáilte rompu, agus ról lárnach a imirt i dtacú le leanaí a raibh tráma orthu. De rogha air sin, is féidir leis an gcomhshaol an éifeacht eile a bheith aige agus mothúcháin imní, eagla agus contúirte a spreagadh. Leagann an acmhainn seo béim ar roinnt príomhghnéithe den chomhshaol le breithniú a chabhróidh le tacú le leanaí agus le teaghlaigh a thagann ón Úcráin mothú sábháilte agus slán.