An Tábhacht Leis An Súgradh Amuigh Faoin Aer. Na Buntáistí a Bhaineann leis an Súgradh Amuigh Faoin Aer do Leanaí Óga.

Citation
Barnardos. (2014). An Tábhacht Leis An Súgradh Amuigh Faoin Aer. Na Buntáistí a Bhaineann leis an Súgradh Amuigh Faoin Aer do Leanaí Óga. https://knowledge.barnardos.ie/handle/20.500.13085/243
Abstract
Is do thuismitheoirí agus cúramóirí leanaí óga suas go dtí sé bliana d’aois é an leabhrán seo, cé go mbaineann an chuid is mó den eolas le leanaí ar gach aois. Leagtar béim ar na buntáistí a bhaineann leis an súgradh amuigh faoin aer agus léirítear conas a thacaíonn an súgradh amuigh faoin aer le forbairt do linbh. Tá buntáistí móra ag baint le bheith ag súgradh i dtimpeallacht faoin aer d’fhoghlaim agus d’fhorbairt leanaí óga. Tá sé ar fheabhas d’fhorbairt fhisiciúil leanaí óga agus, nuair a bhíonn siad ag súgradh amuigh faoin aer, foghlaimíonn leanaí conas réiteach le leanaí eile agus a gcuid mothúchán a bhainistiú. Tá an claonadh ann freisin go bhforbraíonn leanaí dearcadh níos dearfaí i dtreo na foghlama agus iad amuigh faoin aer. De ghnáth bíonn siad níos gníomhaí, tógann siad níos mó isteach agus bíonn siad níos rannpháirtí, agus feiceann siad an aidhm atá siad ag iarraidh a bhaint amach.