Recent Submissions

 • Big Active Certificate of Achievement (Irish) 

  Barnardos (Barnardos, 2022)
  Big Active Certificate of Achievement (Irish)
 • Big Active Certificate of Achievement 

  Barnardos (Barnardos, 2022)
  Big Active Certificate of Achievement
 • Big Active Secondary School Poster (Irish) 

  Barnardos (Barnardos, 2022)
  Big Active Secondary School Poster (Irish)
 • Big Active Secondary School Poster 

  Barnardos (Barnardos, 2022)
  Big Active Secondary School Poster
 • Big Active Sponsorship Card 

  Barnardos (Barnardos, 2022)
  Big Active Sponsorship Card
 • Big Active Sponsorship Card (Irish) 

  Barnardos (Barnardos, 2022)
  Big Active Sponsorship Card (Irish).
 • Have Fun. Raise Funds 

  Barnardos (Barnardos, 2022)
  Big Active primary school poster.
 • Bíodh Spraoi Agat. Tiomsaigh Airgead 

  Barnardos (Barnardos, 2022)
  Big Active primary school poster in Irish.
 • Measúnú Ranga 

  Barnardos (Barnardos, 2022)
  Cuideoidh réamh-mheasúnú agus iar-mheasúnú ar do rang lena fáil amach cá bhfuil na daltaí agus iad ag tosú ar an gclár Big Active, agus cá mbraitheann siad go bhfuil siad tar éis gach ceann de na gníomhaíochtaí a ...
 • Class Evaluation 

  Barnardos (Barnardos, 2022)
  A pre and post evaluation of your class will help to establish where students are as they start their Big Active programme, and where they feel they are after adopting each of the activities. This evaluation will help ...
 • Corp, Intinn agus Croí. Plean Ceachta Bunscoile 

  Barnardos (Barnardos, 2022)
  Cruthaíodh Barnardos Big Active le tacaíocht ó ALDI chun meas leanaí ar a bhfolláine a fhorbairt agus chun tacú lena gcumas a bheith chomh folláin go fisiciúil, go sóisialta, go mothúchánach agus is féidir leo a bheith.
 • Corp, Intinn agus Croí. Plean Ceachta Meánscoile 

  Barnardos (Barnardos, 2022)
  Cruthaíodh dúshlán Barnardos Big Active le tacaíocht ó ALDI chun meas daltaí ar a bhfolláine a fhorbairt agus chun tacú lena gcumas a bheith chomh folláin go fisiciúil, go sóisialta, go mothúchánach agus is féidir leo a bheith.
 • Body, Mind and Heart. Secondary School Lesson Plan 

  Barnardos (Barnardos, 2022)
  Barnardos Big Active supported by ALDI has been created to develop students appreciation of their wellbeing and to support their ability to be as physically, socially, emotionally healthy as they can be.
 • Body, Mind and Heart. Primary School Lesson Plan 

  Barnardos (Barnardos, 2022)
  Barnardos Big Active supported by ALDI has been created to develop children’s appreciation of their wellbeing and to support their ability to be as physically, socially, emotionally healthy as they can be.