Recent Submissions

 • Tacú le Folláine Leanaí ón Úcráin: Ag Aistriú go Suíomhanna um Chúram Leanaí ar Aois Scoile 

  Barnardos (Barnardos, 2022)
  Is siombail thábhachtach é freastal ar Chúram Leanaí ar Aois Scoile den téarnamh agus den teacht aniar do leanaí agus do thuismitheoirí a thagann ón Úcráin. De réir mar a chuireann suíomhanna um Chúram Leanaí ar Aois ...
 • Tacú le Folláine Leanaí ón Úcráin: Athléimneacht agus Téarnamh a Chur Chun Cinn sa Luathfhoghlaim agus sa Luathchúram 

  Barnardos (Barnardos, 2022)
  Mar thoradh ar bhriseadh amach cogaidh san Úcráin tharla mhór ghluaiseacht daoine ón Úcráin go dtí tíortha comharsanachta. Beidh raon eispéiris éagsúla ag leanaí a bhog go hÉirinn ón Úcráin le déanaí, agus d’fhéadfadh ...
 • Tacú le Folláine Leanaí ón Úcráin: Ag Aistriú go Suíomhanna Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige 

  Barnardos (Barnardos, 2022)
  Is siombail thábhachtach é freastal ar Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige (ELC) den téarnamh agus den athléimneacht do leanaí agus do thuismitheoirí a thagann ón Úcráin. De réir mar a chuireann suíomhanna in Éirinn fáilte ...
 • Tacú le Folláine Leanaí ón Úcráin: An Chumhacht Cneasaithe a bheith Amuigh 

  Barnardos (Barnardos, 2022)
  Ós rud é go bhfáiltíonn suíomhanna Fhoghlaim agus Chúram na Luath-Óige (ELC) in Éirinn roimh leanaí agus roimh theaghlaigh a thagann ón Úcráin, tá sé tábhachtach aitheantas a thabhairt do na buntáistí a bhaineann le ...
 • Tacú le Folláine Leanaí ón Úcráin: An Timpeallacht um Fhoghlaim agus Chúram na Luath-Óige 

  Barnardos (Barnardos, 2022)
  Ós rud é go bhfáiltíonn suíomhanna Fhoghlaim agus Chúram na Luath-Óige (ELC) in Éirinn roimh leanaí agus roimh theaghlaigh a thagann ón Úcráin, tá sé tábhachtach aitheantas a thabhairt don ról lárnach atá ag an gcomhshaol ...
 • Supporting the Wellbeing of Children from Ukraine: Promoting Resilience and Recovery in Early Learning and Care 

  Barnardos (Barnardos, 2022)
  The outbreak of war in Ukraine has resulted in the mass movement of people from Ukraine to neighbouring countries. Children moving to Ireland from Ukraine will have had a range of different experiences in recent times, ...
 • ChildLinks Issue 2 

  Barnardos (Barnardos, 1998)
  The parenting children receive is a cornerstone for their emotional and social well-being. Their experiences within the family have a profound influence on the quality of relationships they form with others, including ...
 • ChildLinks Issue 1 

  Barnardos (Barnardos, 1998)
  Over the past few years there has been an increasing emphasis on the importance of information for all sectors of society. Recognition of the power and impact of accessible up-to-date and timely information has led to ...
 • ChildLinks Issue 3: Parenting and Drug Misuse 

  Barnardos (Barnardos, 2000)
  The discussion on the effects of drug abuse usually focuses on the individuals who are using drugs and much of the research and interventions are directed towards the impact on the user. However, anecdotal evidence ...
 • ChildLinks Issue 2: Play 

  Barnardos (Barnardos, 2000)
  Dedicated to the theme of play, this edition of ChildLinks focuses on many aspects, from the significance of play in children’s development to its role in bereavement therapy.
 • ChildLinks Issue 1: Equality and Diversity 

  Barnardos (Barnardos, 2000)
  Much of the current debate around refugees and asylum seekers in Ireland has been based on emotions and political point scoring rather than evidence and the experience of those most closely involved. Racist agendas and ...
 • Partners in Childcare: Issue 1 (Irish Version) 

  Barnardos (Barnardos, 2000)
  Tar éis cruinnithe le foireann chüraim leanai i gComhpháirtiochtaí, dhear Barnardos clar tacaiochta, traenála agus comhairle. Ag éiri as na cruinnithe sin sainaithniodh go raibh ga le tacaiocht nios déine do chúig ...
 • Partners in Childcare: Issue 3 

  Barnardos (Barnardos, 2000)
  Welcome to this, the final issue of Partners in Childcare! Over the past years Barnardos and the National Children’s Resource Centre have supported community based childcare and Partnerships through the provision ...
 • Partners in Childcare: Issue 2 

  Barnardos (Barnardos, 2000)
  Welcome to this edition of Partners in Childcare. The past few months have seen many new developments and activities in the field of childcare with many promises of more to come. The process of allocating ...
 • Partners in Childcare: Issue 1 

  Barnardos (Barnardos, 2000)
  Barnardos following meetings with childcare staff in Partnerships designed a programme of support, training and advice. Arising from these meetings the need for more intensive support to five rural Partnerships was identified.
 • Partners in Childcare: Issue 3 

  Barnardos (Barnardos, 1999)
  Minister John O’Donoghue T.D. launched the National Childcare Infrastructure on December 3rd 1999 amid and somewhat overshadowed by the debate on Budget 2000. The National Childcare Infrastructure provides the blueprint ...
 • Partners in Childcare: Issue 2 

  Barnardos (Barnardos, 1999)
  Update on recent training seminars.
 • Partners in Childcare: Issue 1 

  Barnardos (Barnardos, 1999)
  Ta failte romhat chuig an dara heagran de Nuachtlitir PIC. Ö foilsiodh an Nuachtlitir | deireanach, sheol an tAire Dli agus Cirt, Comhionannais agus Athchdirithe Dli, Sean O Donnchu, T.D., Tuarascäil Ghasra Oibre ...
 • Partners in Childcare: Issue 1 

  Barnardos (Barnardos, 1998)
  Welcome: to Partners in Child Care (P.I.C.) Newsletter. This new Quarterly Newsletter has been developed as part of Barnardos child care information, training and support programme for a Partnerships funded by Area ...
 • ChildLinks Issue 1: Children on the Streets 

  Barnardos (Barnardos, 1997)
  This edition of Childlinks is concerned with the issues related to children on the street and outlines some research and practice initiatives that seek to highlight and ameliorate the situation of children on the street, ...

View more