Supporting the Wellbeing of Children from Ukraine

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Tacú le Folláine Leanaí ón Úcráin: Ag Aistriú go Suíomhanna um Chúram Leanaí ar Aois Scoile
  (Barnardos, 2022) Barnardos
  Is siombail thábhachtach é freastal ar Chúram Leanaí ar Aois Scoile den téarnamh agus den teacht aniar do leanaí agus do thuismitheoirí a thagann ón Úcráin. De réir mar a chuireann suíomhanna um Chúram Leanaí ar Aois Scoile in Éirinn fáilte roimh leanaí agus roimh theaghlaigh, tá sé tábhachtach aitheantas a thabhairt don ról lárnach a bhaineann le haistrithe tacúil i bhfolláine leanaí.
 • Item
  Tacú le Folláine Leanaí ón Úcráin: Athléimneacht agus Téarnamh a Chur Chun Cinn sa Luathfhoghlaim agus sa Luathchúram
  (Barnardos, 2022) Barnardos
  Mar thoradh ar bhriseadh amach cogaidh san Úcráin tharla mhór ghluaiseacht daoine ón Úcráin go dtí tíortha comharsanachta. Beidh raon eispéiris éagsúla ag leanaí a bhog go hÉirinn ón Úcráin le déanaí, agus d’fhéadfadh go mbeadh a ndearcadh ar an domhan mar áit shábháilte agus intuartha i mbaol dá bharr. Beidh cur isteach suntasach tagtha ar a saol ag na leanaí go léir a thagann go suíomhanna Luathfhoghlama agus Cúraim (ELC) in Éirinn. Cuireadh iachall orthu, agus ar a gcuid cúramóirí, a dtithe, a bpobail, a dteaghlaigh leathnaithe agus a gcairde, agus gach a bhfuil ar eolas acu, a fhágáil. Tá go leor athruithe agus dúshláin nua le sárú acu, agus beidh orthu dul i dtaithí ar thír nua, teanga nua agus socruithe maireachtála nach bhfuil cur amach acu orthu. Cé go mbeidh eispéiris éagsúla ag leanaí a thagann ón Úcráin roimh agus le linn a dturais go hÉirinn, beidh siad ar fad tar éis dul i dtaithí ar scaradh agus cailliúint. Beidh roinnt i gcásanna scanrúla, b’fhéidir gur cailleadh a ngaolta agus seans go raibh eispéiris dhíobhálacha luatha ag páistí eile roimh thús an chogaidh seo.
 • Item
  Tacú le Folláine Leanaí ón Úcráin: Ag Aistriú go Suíomhanna Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige
  (Barnardos, 2022) Barnardos
  Is siombail thábhachtach é freastal ar Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige (ELC) den téarnamh agus den athléimneacht do leanaí agus do thuismitheoirí a thagann ón Úcráin. De réir mar a chuireann suíomhanna in Éirinn fáilte roimh leanaí agus roimh theaghlaigh, tá sé tábhachtach aitheantas a thabhairt don ról lárnach atá ag aistriú tacúil i bhfolláine leanaí. Cé gur céim thábhachtach é freastal ar sheirbhís ELC i dtreo filleadh ar an ngnáthshaol do theaghlaigh, ní mór é a phleanáil go cúramach. Is féidir leis an aistriú isteach i suíomh ELC a bheith strusmhar do gach leanbh agus a dtuismitheoirí, ach d'fhéadfadh sé a bheith an-deacair do theaghlaigh a thagann ón Úcráin a bhfuil tráma orthu. Is dócha go bhfuil beartais agus cleachtais i bhfeidhm agat cheana féin i do shuíomh chun a chinntiú go dtacaítear le gach leanbh ar bhealach íogair chun socrú isteach chomh réidh agus is féidir. Déanfaidh siad seo tú a threorú mar go bhfuil ról lárnach agat chun cabhrú le leanaí agus le teaghlaigh fáilte agus ceangal a fháil, agus tacú le leanaí a raibh tráma orthu mothú sábháilte, socair agus slán. Leagann an acmhainn seo béim ar chuid de na príomhrudaí atá le breithniú agus tú ag tacú le leanaí agus le teaghlaigh a thagann ón Úcráin chun socrú isteach i do shuíomh.
 • Item
  Tacú le Folláine Leanaí ón Úcráin: An Chumhacht Cneasaithe a bheith Amuigh
  (Barnardos, 2022) Barnardos
  Ós rud é go bhfáiltíonn suíomhanna Fhoghlaim agus Chúram na Luath-Óige (ELC) in Éirinn roimh leanaí agus roimh theaghlaigh a thagann ón Úcráin, tá sé tábhachtach aitheantas a thabhairt do na buntáistí a bhaineann le bheith amuigh faoin aer d'fholláine fhisiciúil agus mhothúchánach leanaí. Tugann súgradh lasmuigh i dtimpeallachtaí nádúrtha deiseanna do leanaí fuinneamh a scaoileadh, mothúcháin láidre a chur in iúl agus smaoineamh go neamhshrianta. Má théann tú in aice leis an dúlra, is féidir le leanaí a mhaolú agus cabhrú le haon strus nó imní a d'fhéadfadh a bheith á mothú acu a mhaolú. Tugann an acmhainn seo treoir maidir leis an mbealach is fearr chun timpeallacht lasmuigh do shuíomh ELC a úsáid chun tacú le leanaí a thagann ón Úcráin a raibh tráma agus aimhréidh orthu.
 • Item
  Tacú le Folláine Leanaí ón Úcráin: An Timpeallacht um Fhoghlaim agus Chúram na Luath-Óige
  (Barnardos, 2022) Barnardos
  Ós rud é go bhfáiltíonn suíomhanna Fhoghlaim agus Chúram na Luath-Óige (ELC) in Éirinn roimh leanaí agus roimh theaghlaigh a thagann ón Úcráin, tá sé tábhachtach aitheantas a thabhairt don ról lárnach atá ag an gcomhshaol i bhfolláine leanaí. Le breithniú cúramach, is féidir le timpeallacht fhisiciúil suíomh ELC difríocht mhór a dhéanamh ar an gcaoi a mothaíonn gach leanbh i spás. Is féidir leis cabhrú le leanaí mothú socair, sábháilte agus go bhfuil fáilte rompu, agus ról lárnach a imirt i dtacú le leanaí a raibh tráma orthu. De rogha air sin, is féidir leis an gcomhshaol an éifeacht eile a bheith aige agus mothúcháin imní, eagla agus contúirte a spreagadh. Leagann an acmhainn seo béim ar roinnt príomhghnéithe den chomhshaol le breithniú a chabhróidh le tacú le leanaí agus le teaghlaigh a thagann ón Úcráin mothú sábháilte agus slán.