1999

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Partners in Childcare: Issue 3
  (Barnardos, 1999) Barnardos
  Minister John O’Donoghue T.D. launched the National Childcare Infrastructure on December 3rd 1999 amid and somewhat overshadowed by the debate on Budget 2000. The National Childcare Infrastructure provides the blueprint for the administration of the National Development Plan as it relates to childcare. The Plan provides £ 250 million over the next 7 years.
 • Item
  Partners in Childcare: Issue 2
  (Barnardos, 1999) Barnardos
  Update on recent training seminars.
 • Item
  Partners in Childcare: Issue 1
  (Barnardos, 1999) Barnardos
  Ta failte romhat chuig an dara heagran de Nuachtlitir PIC. Ö foilsiodh an Nuachtlitir | deireanach, sheol an tAire Dli agus Cirt, Comhionannais agus Athchdirithe Dli, Sean O Donnchu, T.D., Tuarascäil Ghasra Oibre Chomhphäirtiocht 2000 ar Chüram Leana ar an 3 Feabhra 1999 i gCaislean Bhaile Atha Cliath. Sa tuarascail sin moltar go mbeadh Straitéis Náisiúnta chomhtháite seacht mbliana ann do Chúram Leanai; tá sé mholadh is fiche sa tuarascáil agus tá siad liostaithe sa nuachtlitir seo. Nuair a bhí an Tuarascáil á seoladh d'fhógair an tAire freisin go bhfuil Coiste Idir-Rannach curtha ar bun chun breithniú a dhéanamh ar na cinnti sa Tuarascail. Ullmhaiodh achoimre ar an tuarascail agus scaipfear ar gach duine e roimh i bhfad.